Miranda Schutten

Creativiteit, scherpzinnigheid & empathie
Team vanaf bovenaf (met laptop en koffie aan tafel)

Dit is Miranda

Miranda Schutten kun je tegenkomen bij Marion.tc als (loopbaan)coach en ritueelbegeleider. Daarnaast zetten we graag haar expertise in als het gaat over veranderingsprocessen. Zeker als er sprake is verlies en rouw.

Ons leven staat nooit stil; er gebeurt heel veel in een mensenleven. De manier waarop we met veranderingen omgaan en daar al dan niet vorm en inhoud aan geven intrigeert me al mijn hele leven.

Als ervaren HR-manager en -adviseur heb ik veel mensen begeleid die te maken hadden met verandering; mooie veranderingen maar ook minder fijne. Verandering van werk al dan niet zelfgekozen, reorganisaties, verandering van gezondheid of veranderingen in de persoonlijke situatie.

Op een vernieuwende en creatieve manier ben ik altijd op zoek geweest naar de juiste balans in het (eventuele) spanningsveld tussen het zakelijke van de organisatie en de menselijke factor daarin; ik heb ze vaak op een creatieve, andere manier vormgegeven.

Als coach ga ik met mensen op zoek naar de juiste manier om te veranderen van binnenuit, transformeren vanuit de eigen intrinsieke IK. Veranderingen die van buitenaf opgelegd worden werken mijns inziens niet of maar tijdelijk.

Daarvoor gebruik ik mijn hart, mijn passie en creativiteit en zeker ook mijn handen. Dat is werken, dat is ontdekken, dat is het leven leren leven en dat vind ik bijzonder.

Ik stel jou en jouw behoeften voorop. Ik ben analytisch, doorzie snel verbanden en ben flexibel. Mijn werk doe ik vanuit creativiteit, scherpzinnigheid, empathie en zeker ook de nodige humor.

Miranda 2
Mijn motto is “soft stuff matters” en samen met jou ga ik op zoek naar hoe jij weer meer jezelf kunt zijn zoals je bent op je beste momenten.

Naast mijn werk als coach ben ik in de eerste plaats moeder van een zoon en twee dochters, bonusmoeder van drie zoons en bonusoma van een kleindochter en een kleinzoon. In 1995 ben ik bevallen van een stilgeboren jongetje.

Verder ben ik echtgenote, zus en vriendin. En zorg ik met liefde voor Klaasje de Kat en Klara, Kora en Kira, onze kippen.

Ik heb graag mensen om me heen om mee te praten, eten, lachen, filosoferen en troosten waar dat nodig is. Kortom; alle aspecten van het leven te vieren.

Ontspannen doe ik als chef van Cuisine Culinair Nijmegen, waar ik mijn passie voor eten en fijnproeverij deel met gelijkgestemden. Verder speel ik saxofoon, wandel ik graag uren in de natuur en houd ik ervan iets te maken met mijn handen, zoals een kunstwerk of een heerlijke maaltijd.