Algemene Voorwaarden

Gedragscode - Algemene Voorwaarden - Geschillencommissie - Privacy Verklaring.
Team aan tafel met handen op elkaar

Gedragscode - Algemene Voorwaarden - Geschillencommissie - Privacy Verklaring

Marion - Teamcoaching - Training - Coaching is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), de brancheorganisatie voor de particuliere onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders in Nederland. Als lid van NRTO hanteren wij de door hen opgetelde algemene voorwaarden en houden wij ons aan de gedragscode voor leden.

Boekbladzijde hartjesvorm

Gedragscode

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel
  • Rechtszekerheidsbeginsel
  • Redelijkheidsbeginsel
  • Betrouwbaarheidsbeginsel
  • Kenbaarheidsbeginsel

Alle NRTO-leden moeten voldoen aan de eisen van de gedragscode en deze gedragscode onderschrijven. Marion - Teamcoaching - Training - Coaching staat daar volledig achter. Lees hier wat deze gedragscode precies inhoudt en wat je van ons kunt verwachten.

Algemene voorwaarden

De lid van de NRTO hanteren wij 2 verschillende soorten algemene voorwaarden; één voor zakelijk afnemers en één voor consumenten.

1. Algemene voorwaarden zakelijke afnemers
De klant in dit geval is een “onderneming, ongeacht haar rechtsvorm, die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt”. Hier gaat het dus om bedrijven en beroepsuitoefenaars (bijvoorbeeld: advocaat, doktor, etc). Het gaat om zakelijk/bedrijfsmatig handelen.

2. Algemene voorwaarden consumenten
De consument is een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve dienst van de ondernemer afneemt. Kort gezegd: de persoon handelt privé. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond.


Klachten en Geschillencommissie

Marion - Teamcoaching - Training - Coaching is als lid van de NRTO zijn aangesloten bij de Geschillencommissie. De Geschillencommissie is ingesteld om in geval van een geschil tussen de deelnemer en aanbieder een uitspraak te doen die bindend is voor beide partijen.

Mocht je, om wat voor reden dan ook, niet tevreden zijn dan is het belangrijk om dit altijd eerst bij ons te melden. Samen komen we er altijd in goed overleg uit. Je kunt je klacht melden door een mail te sturen naar info@marion.tc. We nemen dan binnen 7 dagen contact met je op.

Er kan pas beroep op de Geschillencommissie worden gedaan als onze interne klachtenprocedure is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid. Meer informatie hierover de geschillencommissie en het indienen van een klacht is te vinden op de website van NRTO.


Privacy Verklaring

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen voldoen wij aan de eisen van de privacyregelgeving. We zijn transparant over de soorten
gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In deze Privacyverklaring informeren we je hierover.

Heb je vragen over één van bovenstaande onderwerpen? We beantwoorden ze graag. Stuur je vraag of opmerking naar info@marion.tc en we komen er bij je op terug.