Evelyn van der Haar

Deep Democracy Teamontwikkeling

Wie is Evelyn

Ik geniet ervan als processen mag begeleiden waarin mensen in beweging komen en waarin ik mensen met elkaar mag verbinden, waardoor enthousiasme, openheid, betrokkenheid en focus ontstaat om een gezamenlijk resultaat te behalen. Bij verbinding gaat het bij mij over elkaar beter leren begrijpen en vertrouwen. Hier ligt voor mij de basis om te bouwen aan krachtige teams en organisaties/verenigingen.

Ik doe dit vooral in een omgeving waarin men passie heeft voor de organisatie en het werk dat men doet. Vandaar dat ik veel werk met verenigingen en maatschappelijke/waarde gedreven organisaties.

Ik werk vanuit de volgende waarden:
Nieuwsgierigheid: naar jezelf en de ander
Verbindend: vanuit eigen kracht naar de ander in relatie tot de omgeving
Liefde: vanuit respect en de intentie dat iedereen het beste voorheeft met de ander
Plezier: in de dingen die je doet en in het proces
Eigenaarschap: op het doel wat je wilt bereiken en de stappen die hierin nodig zijn

Evelyn