Acceptatie als sleutel naar innerlijke vrijheid

Herken jij dat je regelmatig in verzet gaat tegen de werkelijkheid zoals die zich aandient? Je probeert de controle te houden en jezelf te beschermen tegen ongemak, pijn en lastigheden. Maar vaak maakt dit het alleen maar erger. Juist acceptatie van dat wat er (toch al) is maakt dat je wijze en moedige keuzes kunt maken.

DSC4752

Blog

3 min leestijd

Afgelopen week was mijn jongste zoontje ziek. Niets ernstigs maar simpelweg een flinke buikgriep/griep. Nu is hij eigenlijk nooit ziek en was dit eigenlijk voor het eerst in zijn leven dat hij ├ęcht ziek was. Ik zag zijn worsteling met het ziek zijn. Met de hoofdpijn, met het overgeven en met zijn algehele malaise. Hij huilde, smeekte me om de dokter te bellen en woelde onrustig in (mijn) bed.

Van verzet naar acceptatie

Langzaam aan kon ik het gesprek met hem voeren over "verzet". Een mooie term die vanuit mijn vak als coach natuurlijk gaat over de psychologische neiging om te vechten tegen of te weigeren te aanvaarden wat er op dit moment is. En dat was precies wat ik bij hem zag!

Het was mooi om te zien hoe zelf tot het inzicht kwam dat het verzet tegen de pijn alleen maar zorgde voor meer pijn. Ik vroeg hem of hij bereid was te experimenteren met iets anders. En dat was hij. En zo hielp ik hem om de pijn te voelen en erin te ademen. Hij kwam, zonder dat hij het wist, tot acceptatie van de pijn en zijn ziek zijn. En wat denk je? De hoofdpijn werd onmiddellijk minder!

Werkt onze natuurlijk neiging eigenlijk wel?

En wat er bij hem gebeurde deze week is natuurlijk zo herkenbaar! Want vaak zijn we zo geneigd zijn om in verzet te gaan tegen de werkelijkheid zoals die zich aandient. We verlangen dat situaties anders zijn dan dat ze zijn. We proberen krampachtig de controle te houden en onszelf te beschermen tegen ongemak, pijn en lastigheden. Deze natuurlijke neiging tot verzet leidt er in het algemeen juist toe dat het erger wordt in plaats van beter. We hebben niet alleen de originele pijn of ongemak om mee om te gaan maar ook nog de spanning van het verzet ertegen.

Wat is acceptatie eigenlijk precies?

Acceptatie betekent overigens niet dat we passief worden of berusten in ongewenste situaties. Integendeel, het betekent dat we ons openstellen voor de realiteit en bereid zijn om met volledige aanwezigheid en moed te handelen. Het gaat erom dat we doorkrijgen dat controle een illusie is en dat we die illusie gaan loslaten. Dat vraagt om de bereidheid om doelbewust contact te maken met alles wat je liever niet wilt denken, voelen en ervaren. Acceptatie is een staat van zijn, bereidheid is het proces dat je daar kan brengen.

22 Acceptatie betekent dat je een bereidheid hebt om te voelen wat je voelt zonder te proberen het te veranderen of te ontkennen 22

Wil jij leren om van verzet naar acceptatie te gaan?

Als je aan de slag wilt met je persoonlijke ontwikkeling dan is dit proces van verzet naar acceptatie ontzettend belangrijk. Want hoe ga je iets veranderen als je nog in gevecht bent met de realiteit zoals deze zich aandient?

Op 29 juni 2023 geef ik weer een Inspiratiedag met als thema "Acceptatie". Tijdens deze dag staan we stil bij deze onderwerpen:

  • Controle
  • Bereidheid
  • Acceptatie

We werken tijdens deze dag veel vanuit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Deze benadering benadrukt het belang van het erkennen en accepteren van de realiteit zoals deze is, in plaats van te vechten tegen wat niet veranderd kan worden. Door te erkennen dat het leven onvermijdelijk gepaard gaat met uitdagingen, onzekerheden en ongemak, kunnen we een innerlijke houding van acceptatie cultiveren.

Tijdens de Inspiratiedag word je je bewust van je behoefte aan controle en je neiging tot verzet tegen dat wat er is. Je leert een houding van bereidheid cultiveren waardoor je meer en meer in staat zult zijn om vanuit acceptatie wijze en moedige keuzes te maken.

En wat mooi dat ik er deze week met mijn zoontje weer mee heb mogen oefenen. Want het leren accepteren van dat wat er is is echt voor iedereen relevant!

Meer weten over deze Inspiratiedag? Kijk dan eens op: Inspiratiedagen: Rust, helderheid en veerkracht in 1 dag