Teamscan in 1 dag | Voor teams in topvorm

Wat een APK is voor je auto is de teamscan voor je team. Hoe staan jullie ervoor? Hoe komt het team nog beter uit de verf? Waar is verbetering mogelijk en wenselijk? De teamscan levert je een goede analyse en gedeelde visie op van waar jullie nu staan en waar jullie samen naar toe willen.
Teamwork vuisten op elkaar

Duik dieper in jullie teamdynamiek tijdens deze bijzondere dag, waar jullie de kans krijgen om als team een kritische blik op jullie samenwerking te werpen - een waardevolle APK. Samen zullen jullie de essentiële elementen van teamwork volgens Lencioni verkennen, waaronder vertrouwen, conflictoplossing, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaten. Deze dag biedt een grondige analyse en een gezamenlijke visie op jullie huidige positie en de toekomstige koers die jullie als team willen varen.

Onze Aanpak:

 1. Intakegesprek: We beginnen met een vrijblijvend intakegesprek, waarbij we graag de teamleider ontmoeten, en indien gewenst, 1 of 2 teamleden. Dit stelt ons in staat om een duidelijk beeld te krijgen van de uitdagingen en behoeften binnen het team. Ieder team is anders en heeft een eigen dynamiek. We luisteren graag naar jullie unieke situatie.
 2. Uitgebreide Online Vragenlijst: Voorafgaand aan de teamintake, vragen we alle teamleden om een gedetailleerde online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is deels gebaseerd op "de 5 frustraties van teamwork" van Patrick Lencioni. Daarnaast zijn er open vragen die betrekking hebben op zowel het individu als het team. Zo krijgen we een goed begrip van de huidige dynamiek binnen het team en zowel de kwaliteiten als uitdagingen van het team.
 3. Analyse en Voorbereiding: De ingevulde vragenlijsten vormen de basis voor onze analyse. We nemen de tijd om deze informatie grondig te bestuderen en te begrijpen. Ook krijgen alle teamleden een rapport met de uitkomsten van de vragenlijst en nemen deze door ter voorbereiding op de teamdag.
 4. Teamdag (1 dag): Tijdens de teamdag maken we samen de teamscan. Deze teamscan geeft een goed beeld van de context waarin het team opereert (de externe omgeving). De nadruk ligt op waar het team nu staat (huidige situatie) en waar het team naar toe zou willen (gewenste situatie). Dit brengen we in beeld tijdens door interactieve werkvormen waarin jullie elkaar (nog) beter leren kennen en belangrijke onderwerpen verkennen. De uitkomsten van de online vragenlijst zijn de basis voor deze dag.

Aan het einde van de teamdag is er antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is jullie échte vraag?
 • Hoe houden jullie de huidige situatie in stand?
 • Wat hebben jullie als teamleden te leren?
 • Wat is ieders eigen aandeel hierin?

Er ligt daarmee een duidelijk en gedeeld beeld van zowel de context, de huidige situatie en de gewenste situatie. Dit geeft richting en commitment en is een mooi vertrekpunt voor de toekomst en verdere ontwikkeling van het team. Dit kan door de teamleider zelf opgepakt worden (eventueel ondersteund door ons) of, indien gewenst, kunnen wij hier ook nog een verdere rol in spelen. Daarnaast hebben jullie een mooie en verbindende dag gehad waarin niet alleen hard is gewerkt maar ook gelachen en waar begrip is ontstaan voor ieders persoonlijke visie en situatie.


Samenwerken is een reis vol uitdagingen en ontdekkingen. Het is een proces van leren en groeien, zowel op individueel als teamniveau.

Praktisch

De kosten voor deze teamdag bedragen € 1.950,-. Dit is inclusief intakegesprek, uitgebreide maatwerk vragenlijst, analyse en voorbereiding en 1 dag op locatie. Locatiekosten zijn niet inbegrepen. Na het intakegesprek wordt een offerte verstuurd waarin alle afspraken beschreven staan.

Maak een afspraak

Als je hier je gegevens achterlaat dan nemen we contact met je op voor het maken van een afspraak.

Waarom deze dag?

Samenwerken in een team lijkt vaak eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Dit komt door een aantal complexe factoren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Verschillen in persoonlijkheid en perspectief: Elk teamlid brengt unieke kwaliteiten, valkuilen, ervaringen, achtergronden en denkwijzen met zich mee. Hoewel dit waardevol kan zijn, kan het ook leiden tot verschillen in werkwijze en communicatiestijlen. Dit kan tot irritatie, verwarring en misverstanden kan leiden.
 • Gebrek aan vertrouwen: Bij gebrek aan vertrouwen in het team, aarzelen teamleden om zich kwetsbaar op te stellen. Fouten, zwakheden en behoeften worden niet openlijk erkend en hulp wordt minder snel gezocht. Dit resulteert in individueler werk, beperkte ideeënuitwisseling en gesloten communicatie. Kwetsbaarheid tonen en meningen delen wordt uitdagend, vooral bij twijfels over ontvangst. Zonder openheid en vertrouwen blijft de communicatie oppervlakkig. Misinterpretatie, onduidelijke boodschappen en een gebrek aan openheid kunnen op hun beurt weer leiden tot misverstanden en conflicten.
 • Angst voor conflicten: Conflicten zijn onvermijdelijk, maar het vermogen om ermee om te gaan is essentieel voor een gezonde teamdynamiek. Als conflicten niet constructief worden aangegaan, kunnen ze escaleren en de sfeer negatief beïnvloeden. Hoe conflictvaardig zijn de individuele teamleden (inclusief die teamleider!) en hoe conflictvaardig is het team als geheel?
 • Gebrek aan betrokkenheid: Niet iedereen is altijd even gemotiveerd en voelt zich betrokken bij de doelen of resultaten van het team. Dit heeft uiteraard ook effect op de andere teamleden. Vaak is er sprake van (licht) sabotage gedrag zoals het maken van grapjes, sarcastische uitspraken, excuses of smoesjes, roddelen, slechte of gestopte communicatie, vertragen, etc.
 • Ontlopen aan verantwoordelijkheid: Doordat teamleden elkaar niet verantwoordelijk houden voor hun prestaties en bijdragen aan het team ontstaat er onderlinge wrok of kijkt iedereen naar de teamleider. Er is geen sprake (écht) eigenaarschap.
 • Te weinig aan aandacht voor resultaten: Het uiteindelijke doel van een team is om resultaten te behalen. Als teamleden zich meer richten op hun eigen individuele doelen of prioriteiten dan op het collectieve succes van het team, kan dit de algehele prestaties van het team belemmeren. Deze teams laten zich vaak afleiden (gebrek aan focus) en verzuimen succes te vieren.
 • Tijdsdruk en Werklast: Teams kunnen te maken krijgen met hoge werkdruk en strakke deadlines, wat stress en spanning kan veroorzaken. Dit kan van invloed zijn op de interacties en effectiviteit van het team.

Samengevat, succesvol samenwerken in een team vereist bewuste inspanningen om deze complexe factoren te begrijpen en aan te pakken. Een externe teamcoach is waardevol in dit proces vanwege de objectieve blik op interne dynamiek, het blootleggen van blinde vlekken, faciliteren van open communicatie en aanreiken van nieuwe perspectieven.