Loopbaancoach in beeld: Miranda Schutten

Miranda (1)

Nieuws

2 min leestijd

Eén van de loopbaancoaches die je bij Marion - Teamcoaching - Training - Coaching zult tegenkomen is Miranda Schutten. We stellen je graag aan haar voor:


Hoe is het om als loopbaancoach mee te doen aan NL Leer door!?

“Wat ik er mooi aan vind is dat ik aan de ene kant veel jonge mensen mag begeleiden. Mensen die aan de start van hun carrière staan en een hele duidelijke vraag hebben, nl.: “Wat nu? Wie ben ik en wat past er bij me?”. Aan de andere kant heb ik cliënten die al 15-25 jaar bij dezelfde organisatie werken en die opeens, vaak gedwongen, op zoek moeten naar iets anders. En ook zij vragen zich af: “Wat nu?”. Deze mensen moeten zichzelf vaak helemaal opnieuw uitvinden en ik vind het mooi om een stukje met hen mee te mogen lopen op hun pad. Ik stel wat vragen, soms kritisch, spiegel hen en langzaamaan komt het antwoord uit henzelf.”


Is er iets wat je opvalt bij het begeleiden van juist deze groep mensen?

“Wat me opvalt is dat er onder de “loopbaanvraag” vaak een dieperliggende vraag of onzekerheid schuilgaat. Mensen zien zichzelf als mens en als persoon in hun functie op het werk. Als je weet waar je goed in bent in je werk, weet je ook waar je kwaliteiten en talenten liggen in je privéleven en vice versa. Door hier samen naar te kijken en gerichte oefeningen aan te reiken, gaan mensen zichzelf meer als geheel zien en realiseren ze zich dat ze de puzzel ook opnieuw kunnen leggen, op een andere plek, een andere functie of misschien zelfs in een hele andere bedrijfstak.”

Miranda (1)
"Als je weet waar je goed in bent in je werk, weet je ook waar je kwaliteiten en talenten liggen in je privéleven en vice versa."

Naast je werk als Loopbaancoach ben je ook ritueelbegeleider, kun je daar in het kort iets over vertellen?

“In mijn werk als HR-manager merkte ik dat niet iedereen het makkelijk vindt om hun gevoelens de duiden. Vaak zit er meer onder dan dat ze ‘even niet lekker functioneren’. Via creativiteit of iets maken met hun handen is het voor veel mensen makkelijker om bij het gevoel te komen. Toen ik een aantal jaren geleden in contact kwam met de opleiding tot Ritueelbegeleider viel alles op zijn plek. Een symbool zegt iets over emoties, over het spirituele aspect, eigenlijk over de hele mens. Ik gebruik nu ook regelmatig de kracht van symbolen bij loopbaanvraagstukken en als de kandidaat het wil, sluiten we het traject af met een ritueel waarin het symbool centraal staat en dat daarna als amulet met de persoon meegaat.”

Wil je gecoacht worden door Miranda? Dat kan! Dit kun je aangeven op het inschrijfformulier wanneer je je bij ons aanmeldt voor NL Leert Door!