Webinar met tips voor jouw functioneringsgesprek

Vrouw lachend aan tafel met team

Nieuws

2 min leestijd

Over functioneringsgesprekken is veel te lezen maar dat is vooral vanuit het perspectief van de leidinggevende. Maar vanuit het perspectief van de medewerker is het functioneringsgesprek ook heel interessant en valt er veel te leren. Hoe neem jij de regie in je eigen functioneringsgesprek? Dat is waar dit webinar over gaat.

Achtergrond

Het A+O fonds Rijk vroeg Marion.tc om te ondersteunen in een deelproject van het Project Personeelsgesprek Rijk. Dit project bestond uit het ontwikkelen van drie middelen om rijksmedewerkers voor te bereiden op hun personeelsgesprek. En één van deze middelen was een webinar.

Groot succes

Wij hebben dit webinar in het verleden 3 keer gegeven, keer op keer was dit webinar één groot succes! Het webinar is vervolgens in aangepaste vorm overgenomen door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor ambassadepersoneel in het buitenland zijn vervolgens verschillende aangepaste versies voor o.a. leidinggevenden en medewerkers gehouden in het Nederlands en Engels.

Jouw functioneringsgesprek

Iedereen kent het natuurlijk wel, je functioneringsgesprek, minimaal één keer per jaar zit je om de tafel met je leidinggevende. In dit gratis webinar helpen we een ieder in door dit gesprek heen. Met concrete en praktische tips. Na afloop van dit webinar weet jij hoe je àlles uit dit gesprek kunt halen! Het eerste deel gaat over de gesprekscyclus bij de rijksoverheid en dat kun je doorspoelen. Als je begint met kijken met het inhoudelijke deel dan is het interessant voor iedereen die de regie wil nemen in zijn/of haar eigen functioneringsgesprek.

Opname

Bekijk de opname van dit webinar hieronder.

Meer weten

Dit webinar is helemaal opgezet rondom de specifieke wensen van het A+O Fonds rijk. Maatwerk dus. Uiteraard kunnen we ook trainingen en workshops ontwikkelen voor jouw organisatie. Rondom functioneringsgesprekken of een ander onderwerp. Neem hiervoor contact met ons op.

Webinar jouw functioneringsgesprek

Iedereen kent het natuurlijk wel, je functioneringsgesprek, minimaal één keer per jaar zit je om de tafel met je leidinggevende. In dit gratis webinar helpen we een ieder in door dit gesprek heen. Met concrete en praktische tips. Na afloop van dit webinar weet jij hoe je àlles uit dit gesprek kunt halen!