Schrijf een mission statement en koers op je eigen kompas

Een persoonlijke mission statement is van onschatbare waarde als het gaat om het vinden van richting en het creëren van een betekenisvol leven. Het is een krachtig instrument dat je helpt om je waarden, visie en doelen te bepalen.

Banner schrijven in boekje mission statement

Blog

4 min leestijd

Door bewust na te denken over wie je bent, wat belangrijk voor je is en waar je naartoe wilt, geef je jezelf een kompas waarmee je keuzes kunt maken en acties kunt ondernemen die in lijn zijn met je diepste waarden. Een goed geformuleerd mission statement helpt je niet alleen om jezelf beter te begrijpen, maar ook om een gevoel van zingeving te ervaren en om je keuzes in lijn te brengen met waar het je écht om te doen is in je leven. Ik omarm het concept van "go with the flow" en hecht veel waarde aan het openstaan voor wat het leven op mijn pad brengt. Het idee van beperkende hokjes spreekt me niet aan, en ik geloof sterk in het behouden van ruimte voor wat op het moment kloppend voelt en het volgen van mijn intuïtie. Ondanks deze voorkeur heb ik enkele jaren geleden mijn mission statement, ook wel persoonlijk statuut genoemd, geschreven en herschrijf ik deze regelmatig. Het fungeert voor mij als houvast en geeft mij de nodige richting, juist omdat ik zo'n liefhebber ben van "go with the flow". Voor mij is het een krachtig instrument om mijn keuzes in lijn te brengen met waar het mij écht om te doen is in het leven.

Wat is een persoonlijk mission statement eigenlijk?

Een persoonlijk mission statement is een beknopte en krachtige verklaring die de essentie van wie je bent, wat je belangrijk vindt en wat je nastreeft in het leven samenvat. Het is een document dat fungeert als een kompas voor je beslissingen, acties en levensrichting.

De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

In het boek "De 7 eigenschappen van effectief leiderschap" benadrukt Stephen Covey het belang van het hebben van een duidelijke visie en het stellen van doelen in ons leven. Een essentieel onderdeel hiervan is de tweede eigenschap, "Begin met het einde in gedachten", die volledig gericht is op het creëren van een persoonlijke mission statement. "Begin met het einde in gedachten" betekent bewust nadenken over hoe je je leven wil vormgeven en welke legacy je wil achterlaten. Het helpt je om te leven in overeenstemming met je visie, waarden en doelen.

Ja, het is echt waardevol en heeft echt impact!

Als voormalig trainer en coach bij het trainingsinstituut van FranklinCovey in de Benelux, waar ik gecertificeerd ben voor bijna alle Covey-programma's, inclusief de bekende "7 eigenschappen", heb ik uitgebreid gewerkt met het schrijven van persoonlijke mission statements in groepen. Telkens weer heb ik ervaren hoe magisch het proces is en wat voor impact het kan hebben. Ook, of misschien wel juist, als je de voorkeur geeft aan "go with the flow", kan een persoonlijke mission statement een waardevol instrument zijn om je te helpen je richting te bepalen en je potentieel te verwezenlijken.

Daarom deel ik in dit blog de voordelen die het maken van zo'n persoonlijke mission statement voor je kan hebben.

Een goed geformuleerd persoonlijk mission statement herinnert je aan je prioriteiten en helpt je beslissingen te nemen die in lijn zijn met je ware zelf

Een persoonlijk mission statement is een krachtig instrument dat je zelf opstelt en dat dient als een gids voor je leven en besluitvorming. Het heeft verschillende waardevolle voordelen:

Richting en focus

Een persoonlijk mission statement geeft je richting en helpt je te bepalen waar je naartoe wilt in het leven. Het stelt je in staat om je energie en inspanningen te richten op wat echt belangrijk voor je is. Door duidelijk je waarden en doelen te definiëren, kun je prioriteiten stellen en je tijd en energie effectief beheren. Het biedt richting en focus, waardoor beslissingen nemen makkelijker wordt.

1. Heldere waarden en overtuigingen

Een persoonlijk mission statement helpt je bij het definiëren van je diepste waarden en overtuigingen. Het stelt je in staat bewuste keuzes te maken die in lijn zijn met je visie en wat echt belangrijk voor je is. Zo kun je proactief je leven vormgeven in plaats van reactief te reageren op externe omstandigheden.

2. Zelfbewustzijn

Het proces van het opstellen van een persoonlijk mission statement vraagt zelfreflectie en diepgaand zelfonderzoek. Het zorgt ervaar dat je de tijd neemt om na te denken over je waarden, passies, talenten en wat je echt gelukkig maakt. Dit vergroot je zelfbewustzijn en helpt je jezelf (nog) beter te leren kennen.

3. Integriteit en congruentie

Een persoonlijk mission statement fungeert als een kompas voor je gedrag en besluitvorming. Het stelt je in staat om consistent te handelen in overeenstemming met je waarden en overtuigingen. Het helpt je om congruent te zijn. Voor de buitenwereld maakt je dat betrouwbaar. Voor jezelf geeft het je innerlijke rust.

4. Veerkracht en motivatie

Tijdens uitdagende tijden kan een persoonlijk mission statement dienen als een bron van kracht. Het herinnert je aan je doelen en waarom ze belangrijk voor je zijn. Het fungeert als een bron van motivatie en helpt je om zo'n periode goed door te komen.

5. Besluitvorming en prioritering

Wanneer je een persoonlijk mission statement hebt, wordt het gemakkelijker om beslissingen te nemen en keuzes te maken. Je kunt je afvragen: "Past deze beslissing bij mijn waarden en doelen?" Het helpt je om helderheid te krijgen over wat echt belangrijk is en helpt je om je tijd, energie en middelen te steken in die dingen die overeenkomen met wat je écht belangrijk vindt.

Pak de pen voor persoonlijk leiderschap

"Begin met het einde in gedachten" en het creëren van een persoonlijk mission statement zijn essentieel voor persoonlijk leiderschap. Het stelt je in staat om te leven op een manier die in lijn is met je visie en waarden, en draagt bij aan een gevoel van zingeving en doelgerichtheid. Door bewust na te denken over wie je bent, wat belangrijk voor je is en het creëren van een persoonlijke mission statement, geef je jezelf een krachtig instrument om richting te geven aan je leven en je volledige potentieel te verwezenlijken.

Wil jij je eigen persoonlijke mission statement schrijven

Een aantal keer per jaar bieden we de training "Persoonlijk Meesterschap - Wordt de bijdrage die je bent". Tijdens deze tweedaagse training zal elke oefening en elke werkvorm je helpen om de training af te sluiten met je eigen persoonlijke mission statement. Jouw eigen statement dat je richting, zelfbewustzijn, integriteit en veerkracht geeft en dat een waardevolle ondersteuning zal worden bij het nemen van beslissingen en het stellen van prioriteiten. Je zult merken dat na deze training zingeving steeds meer een plek krijgt in je leven, en dat je steeds meer in overeenstemming leeft met je diepste waarden.