de Marion.TC Foundation in actie!

Met de oprichting van de Marion.TC Foundation willen we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in Gambia en Ghana. Dit doen we door het geven van lokale leiderschapstrajecten en het stimuleren van teamsport.

Foundation Gambia voetbalteam

Nieuws

2 min leestijd

Meisjes zonder shirtjes

Voor de Nederlandse voetbaljeugd zijn clubshirts de normaalste zaak van de wereld, maar de jonge voetballers in Gambia hebben geen apart voetbaltenue. Vaak zelfs geen schoenen.

Enthousiast gesponsord door de ADO Vrouwen ging ik afgelopen november naar Gambia om daar een nieuw meisjesteam te helpen oprichten en van materialen te voorzien.

Ik kan prima 20 kilo extra bagage meetillen

Mijn liefde voor Afrika dateert uit 2002, toen ik een tijdje in Ghana woonde en het land en de mensen voorgoed in mijn hart sloot. Sindsdien ga ik er regelmatig naartoe en probeer een verschil te maken, iets positiefs bij te dragen. De voetbalactie in Gambia van afgelopen najaar is er een voorbeeld van. Net als de 20 kilo schoolspullen die ik in februari meesjouwde in mijn koffer toen ik een week in Ghana was: groep 2 van de plaatselijke basisschool was er enorm blij mee!

Maar ik ben nog beter in training en coaching!

Liever nog wil ik iets bijdragen waar ik zelf echt goed in ben. Daarom ben ik nu in gesprek over de mogelijkheden om een traject voor (vrouwelijk) leiderschap te starten in Ghana, en zijn er plannen voor een soortgelijk traject in Gambia. Met de Marion.TC Foundation wil ik het mogelijk maken dat Afrikaanse jonge vrouwen hun potentie voluit kunnen leven. Daar profiteren zij zelf van en heel veel mensen om hen heen profiteren mee.

En die arme jongens?

De jongens bleven niet helemaal met lege handen achter. Eén jongensteam konden we al van shirtjes voorzien, een tweede meisjesteam ook. En wie weet hoeveel support er nog volgt voor deze jonge sporters!

Vervolg

In oktober 2018 vertrek ik opnieuw naar Gambia. Om de plannen voor een lokaal leiderschapstraject verder uit te werken, om een kijkje te nemen bij "mijn" voetbalteam en om meer (sport)materialen en kleding te brengen. En dat gaan we vanaf nu in de vorm gieten van een heuse Marion.TC Foundation. Wordt vervolgd.....

Foundation knutselmateriaal