Deep Democracy - de Lewis Methode

Methodieken en tools
Deep Democracy Teamontwikkeling

Besluitvorming met aandacht en waardering voor alle opvattingen

Deep Democracy is een krachtig instrument voor besluitvorming en omgaan met conflicten binnen groepen en teams. Teams en organisaties worden effectiever als ze leren overleggen volgens deze methode.

Deep Democracy werd in 1993 ontwikkeld door klinisch psychologen Myrna en Greg Lewis toen ze Zuid-Afrikaanse bedrijven begeleidden in het intense proces van door apartheid aangestuurde ondernemingen naar democratische organisaties.

De inmiddels wereldwijd gebruikte "Lewis Methode van Deep Democracy" is gericht op inclusieve besluitvorming, co-creatie en duurzame verandering. Het doet een appèl op leiders om echte samenwerking in hun team te stimuleren en vraagt om participatief en dienend leiderschap.

Wat kun je met Deep Democracy in jouw team of organisatie?

Met Deep Democracy werk je in je team of organisatie aan de volgende onderwerpen:

 • Betere samenwerking en relaties
 • Het nemen van gedragen besluiten
 • Positief omgaan met meningsverschillen en conflicten
 • Meer inclusiviteit
 • Meer effectiviteit
Vrede is een reeks goed opgeloste conflicten - Human Dimensions
Ubuntu: ik ben, omdat wij zijn

De uitgangspunten van Deep Democracy

Deep Democracy hanteert de volgende uitgangspunten:

 1. Niemand heeft monopolie op de waarheid.
 2. We gaan in gesprek om onze relatie te verdiepen.
 3. We zijn bereid met elkaar te leren.
 4. We zullen het tempo van het gesprek af en toe vertragen.
 5. We hebben elkaars hulp nodig om betere luisteraars te worden.
 6. Praten en luisteren zijn menselijk.
 7. We gaan ervan uit dat het af en toe chaotisch is.
Ubuntu betekent: ik ben, omdat wij zijn.

Wil jij meer weten over Deep Democracy in jouw team of organisatie?

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over de toepassing van Deep Democracy in jouw organisatie of team. We passen deze methodiek regelmatig toe in teamcoachingstrajecten en/of we leren je in een training hoe je zelf aan de slag kunt met deze methodiek.

Nieuwsgierig geworden? Wil je je eerst zelf nog iets meer verdiepen in Deep Democracy? Kijk dan eens naar de samenvatting van het boek dat door Jitske Kramer van Human Dimensions geschreven is.

Werkvormen Deep Democracy

Er is een heel scala aan werkvormen beschikbaar vanuit de Deep Democracy methode. Welke we inzetten ligt aan wat er speelt in het team.

Check-In en Check-Uit

De werkvorm Check-in, Check-uit is een vast onderdeel van Deep Democracy. Het geeft een duidelijke start en afsluiting aan een bijeenkomst. Bij de Check-in deel je wat je komt halen en wat je wilt bereiken met de meeting. Bij de Check-out vragen we de deelnemers hoe ze weggaan – is alles besproken wat er te bespreken viel? Wil je nog iets kwijt?

Check-in, Check-out zorgt voor een doelgerichte bijeenkomst, meer focus en concentratie, irritaties liggen eerder op tafel en er ontstaat minder geroddel achteraf.

De vier stappen tot inclusieve besluitvorming

Hoe kom je tot een breed gedragen besluit?

In de eerste drie stappen van dit gespreksmodel faciliteren we dialogen en brainstorms. Het is zeer effectief omdat alle stemmen worden gehoord en in het bijzonder de minderheidsstemmen. In elke stem, ook in de afwijkende mening, zit wijsheid. Iedereen in de organisatie of in het team heeft iets waardevols toe te voegen.

Doordat iedereen gehoord is, is de kans groter die iedereen zich committeert aan het genomen besluit. Ook al is dat besluit een andere dan je eigen mening.

Gesprek op voeten

Gesprek op voeten is een interactieve dialoog die we gebruiken om verschillende standpunten en meningen te inventariseren. Iemand neemt met zijn standpunt een plek in de ruimte in; iedereen die zich kan vinden in het standpunt sluit zich bij deze persoon aan. Gesprek op voeten is een vrije werkvorm die vaak leidt tot humoristische situaties en mensen doet inzien dat je het met meerdere, soms tegenstrijdige opvattingen eens kunt zijn. Let your feet do the talking!

Het Niet Gevoerde Gesprek

Het niet gevoerde gesprek zetten we vooral in wanneer er sterk uiteenlopende meningen of verschillen zijn. Deze werkvorm is ook heel geschikt als er in een groep conflicten spelen, onder de voorwaarde dat iedereen bereid is hier en nu met het onderwerp aan de slag te gaan.

Je moet je vrij durven uitspreken, want daar draait het om in deze werkvorm. Eén voor één delen de teamleden hun mening, gevoelens en irritaties, scherp en duidelijk, zonder zich te verdedigen én zonder onderbroken te worden.

Er wordt niet gereageerd op elkaars verhaal: geen ‘ja maar jij’. Iedereen zegt gewoon wat hij of zij wil zeggen, net zo lang totdat alles gezegd is en men in herhaling valt. Nu zoeken we de punten waarop we overeenstemming kunnen bereiken en van daaruit vinden we een aanpak of een oplossing van het probleem.

Kampvuurgesprek

Een ware leider inspireert mensen én laat zich inspireren. In een Kampvuurgesprek geeft de groep raad aan de leider. De leider luistert naar ieders inbreng – deze gespreksvorm bevat elementen van andere Deep Democracy-werkvormen, maar is vooral geïnspireerd op de Ubuntu-filosofie uit Botswana, die draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling.

Let’s Talk

Met een Let’s Talk gesprek kun je conflicten tussen twee collega’s aangaan. Bijvoorbeeld wanneer gesprekken keer op keer vastlopen als er een sterk meningsverschil is. Je leert zonder spanning lastige onderwerpen te bespreken, feedback te geven en te ontvangen en samen een gedragen besluit te nemen.


Met Deep Democracy onderzoeken we op respectvolle wijze tegenstellingen en botsende meningen. Hierdoor is het mogelijk om besluiten grondiger te nemen en rekening te houden met verschillende zienswijzen. De samenwerking verbetert en relaties worden versterkt.
Online samenwerken en toch verbonden

Deep Democracy online - voor teams op afstand

Werken jij en je team op veel hybride en/of op afstand? Dan kunnen we je ook ondersteunen om Deep Democracy toe te passen als jullie online met elkaar samenwerken en vergaderen.

Juist dan zijn de technieken uit de Deep Democracy methode belangrijker dan ooit. Hoe zorg je ervoor dat iedereen wordt gehoord? Dat er committent is voor de besluiten die genomen worden? En dat sluimerende conflicten direct geadresseerd worden, zodat je, later niet geconfronteerd wordt met vissen die in haaien veranderd zijn.

Laat je inspireren!

Schrijf je in voor de inspiratiemail en je ontvangt maximaal 1 keer per maand onze inspiratiemail met blogs en artikelen, video's, podcasts, casussen en trainingen.